Ako kontaktovať Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

16. 06. 2021

Sťahovanie centrály ÚSVRK v Bratislave do nových priestorov

Vzhľadom na to, že v termíne 14. - 23. júna 2021 sa centrála Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v Bratislave sťahuje do nových priestorov a nie všetky linky a e-mailové adresy sú funkčné, prosíme všetkých partnerov a občanov, aby nás v prípade potreby kontaktovali na e-mailovej adrese TA.13G4@TLQY3Y3QF4F3RDA@ alebo TA.1FI.SPSR1@TLQY3Y3QF4F3RDA@

Upozorňujeme, že nová poštová adresa Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity je: 

Úrad vlády Slovenskej republiky

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

O nových e-mailových adresách a telefónnych číslach na ÚV SR budete informovaní hneď ako budú zapojené.

Ďakujeme za porozumenie. 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.  

 

Zdroj: Tlačové správy Ministerstva vnútra